• Transport fra nord til sør og sør til nord
    Transport fra nord til sør og sør til nord
    Ta kontakt for pris & muligheter for nettopp ditt transportoppdrag. Tlf 78444770


Myggveien 20
9514 Alta
Tlf: 78 44 47 70
Fax: 78 43 41 63

Historie

Den 5. mai 1967 lyktes det etter mange forsøk, å samle så mange som 11 lastebileiere i Alta til et møte, for å gjøre et forsøk på å danne en lastebilsentral. Det hadde tidligere eksistert 2 kjørekontorer, 1 på Elvebakken og 1 i Bossekop.
De 11 omtalte syntes tiden var inne til å samle seg i næringen for mulig å bedre forholdene for lastebileiere i hele distriktet. Disse 11 utgjorde styret med varamenn i den lastebilsentral som ble besluttet på dette møtet. Andelslagets navn ble AL ALTA LASTEBILSENTRAL.

Andelen ble i første omgang satt til kr 260,-. For å illustrere økonomien blant lastebileierne i -67, bør det nevnes at beløpet kunne betales i rater. Tiden etter det første møtet ble hektisk tid for styret, men allerede 2 måneder senere var både lokaler og bestyrer et faktum. Sentralen var i gang.

Det så ut til å bli en suksess. Året etter hadde sentralen en omsetning på 85 000 kr - og opparbeidet et overskudd på kr 25.000. Inntektene bestod da som i dag av en prosentsats av all formidlet transport. I 2010 omsatte Alta Lastebilsentral SA for ca 49 millioner.

I 1976 ble også Veidekke Asfalt eller K/S A/S & Co, som det den gang het, etablert i Raipas. De er fortsatt etablert i Raipas og har et moderne asfaltverk.

I 1994 ble det dannet et nytt selskap, etter påtrykk fra Alta kommune, som samlet alt uttak av sand og grus i Alta til et område. Selskapets navn ble Finnmark Sand AS, hvor Alta lastebilsentral AS eier 50%, og Veidekke AS 50%.  De står for produksjon av sand og grus, og vi har avtale om transport ut fra verket. Et samarbeid som fungerer utmerket.

I februar 2012 ble Alta Lastebilsentral omdannet til aksjeselskap etter en omfattende intern prosess. Den største forskjellen er at medlemmene nå er blitt aksjonærer - aksjen har samme verdi som andelen hadde før omdanningen - kr 20.000. Det er lagt sterke begrensninger på aksjenes omsettelighet. Utover dette medfører omdanningen svært få endringer - bl.a. beholdes organisasjonsnummeret uendret.

I januar 2014 ble et eget driftselskap skilt ut av morselskapet. Driftselskapet beholdt navnet Alta Lastebilsentral As, mens hovedselskapet skiftet navn til Alta Lastebilsentral Eiendom AS.


09.10.19   HVORFOR VELGE ALTA LASTEBILSENTRAL AS

Alta Lastebilsentral har maskinsemier/jumboer på kryss og tvers i hele Norge, og i utlandet med.

Ta gjerne kontakt for pris og muligheter vedrørende transport av maskiner & utstyr. Tlf 78444770 eller