Myggveien 20
9514 Alta
Tlf: 78 44 47 70
Fax: 78 43 41 63

Historie

Den 5. mai 1967 lyktes det etter mange forsøk, å samle så mange som 11 lastebileiere i Alta til et møte, for å gjøre et forsøk på å danne en lastebilsentral. Det hadde tidligere eksistert 2 kjørekontorer; 1 på Elvebakken og 1 i Bossekop.
De 11 omtalte syntes tiden var inne til å samle seg i næringen for mulig å bedre forholdene for lastebileiere i hele distriktet. Disse 11 utgjorde styret med varamenn i den lastebilsentral som ble besluttet på dette møtet. Andelslagets navn ble AL ALTA LASTEBILSENTRAL.

Andelen ble i første omgang satt til kr 260,-. For å illustrere økonomien blant lastebileierne i -67, bør det nevnes at beløpet kunne betales i rater. Tiden etter det første møtet ble en hektisk tid for styret, men allerede 2 måneder senere var både lokaler og bestyrer et faktum. Sentralen var i gang.

Det så ut til å bli en suksess. Året etter hadde sentralen en omsetning på 85 000 kr - og opparbeidet et overskudd på kr 25.000. Inntektene bestod da som i dag av en prosentsats av all formidlet transport. I 2010 omsatte Alta Lastebilsentral SA for ca 49 millioner.

I 1976 ble også Veidekke Asfalt eller K/S A/S & Co, som det den gang het, etablert i Raipas. De er fortsatt etablert i Raipas og har et moderne asfaltverk.

I 1994 ble det dannet et nytt selskap, etter påtrykk fra Alta kommune, som samlet alt uttak av sand og grus i Alta til et område. Selskapets navn ble Finnmark Sand AS, hvor Alta lastebilsentral AS eier 50%, og Veidekke AS 50%.  De står for produksjon av sand og grus, og vi har avtale om transport ut fra verket. Et samarbeid som fungerer utmerket.

I februar 2012 ble Alta Lastebilsentral omdannet til aksjeselskap etter en omfattende intern prosess. Den største forskjellen er at medlemmene nå er blitt aksjonærer - aksjen har samme verdi som andelen hadde før omdanningen - kr 20.000. Det er lagt sterke begrensninger på aksjenes omsettelighet. Utover dette medfører omdanningen svært få endringer - bl.a. beholdes organisasjonsnummeret uendret.

I januar 2014 ble et eget driftselskap skilt ut av morselskapet. Driftselskapet beholdt navnet Alta Lastebilsentral As, mens hovedselskapet skiftet navn til Alta Lastebilsentral Eiendom AS.