• Transport fra nord til sør og sør til nord
    Transport fra nord til sør og sør til nord
    Ta kontakt for pris & muligheter for nettopp ditt transportoppdrag. Tlf 78444770


Myggveien 20
9514 Alta
Tlf: 78 44 47 70
Fax: 78 43 41 63

Bileiere

I dag stilles det så strenge krav til den som vil starte opp at ikke alle kan gjøre dette, dermed kan heller ikke transport være noen nødløsning.

Myndighetens strenge krav til den som skal drive egen næringsvirksomhet er en ting, i tillegg stilles krav til sentralen:

  • ADR Kurs, Løyvekurs, Kranekurs, Intern kontroll H.M.S

I tillegg til interne kurs bl.a:

  • Kvalitetssikring, Kjøre- og hviletidsbestemmelser, Service/Kundebehandling

Fra 01.01.-96 må alle som driver transport, ha garanti (bankgaranti) på kr 75.000,- pr bil for å kunne fortsette i bransjen.

Det er i dag ingen annen bransje som har like strenge krav.

Bransjen gjennomgått store forandringer både med hensyn til transporten og kravene for å drive transport.

Aksjeeiere:  

Viktor Andersen Transport AS
Arnfinn Bakkens Transport AS
Geir Thomassen AS
Leirbotn Transport AS
Kivi's Transport As
KBK Transport AS

 

Børre Andersen AS
Willy Solheim AS
Stritrans AS
TH Olsen Transport AS

Odd Mathisen AS 

Claus Thomassen AS

 

Strifeldts Transport AS
Jan E Thomassen Transport AS
Thomassen Transport AS
Altenfjord Transport As
Tor Arne Thomassen AS

 

 


09.10.19   HVORFOR VELGE ALTA LASTEBILSENTRAL AS

Alta Lastebilsentral har maskinsemier/jumboer på kryss og tvers i hele Norge, og i utlandet med.

Ta gjerne kontakt for pris og muligheter vedrørende transport av maskiner & utstyr. Tlf 78444770 eller